Czym jest SPiDR?

Od ponad 10 lat pracujemy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy ludźmi dialogu. Jesteśmy też ludźmi mediów. Chcemy pośredniczyć w dialogu pomiędzy radiem i prasą, organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

Na zlecenie różnych instytucji oraz organizacji pozarządowych przygotowywaliśmy audycje radiowe, które bezpłatnie udostępniliśmy rozgłośniom w całej Polsce. We współpracy z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga przygotowaliśmy cykl audycji „Znajdź pracę” w przystępny sposób informujący o zasadach poruszania się na rynku pracy. Ze względu na żywe zainteresowanie słuchaczy stworzyliśmy kolejne edycje programu. Wraz z Fundacją Forda i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przygotowaliśmy cykl audycji o dialogu polsko-żydowskim – nadało je kilkanaście stacji lokalnych. Jesteśmy też autorami cyklu audycji poświęconych olimpiadom specjalnym, wyemitowanego w Roku Niepełnosprawnych.

Organizowaliśmy warsztaty i seminaria dla dziennikarzy i pełnomocników do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Spotkania odbywały się między innymi w Gębicach, Poznaniu, Sierakowie i Nowym Targu i Augustowie.

Promujemy przedsięwzięcia przynoszące pożytek publiczny. Od lat organizujemy kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu, z roku na rok przysparzając jej nowych sympatyków i partnerów. Projekt ten zwraca uwagę na istotny problem społeczny, jakim jest obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej i skłonność młodych ludzi do sięgania po używki. Od początku przygotowujemy medialny wizerunek akcji, fundujemy nagrody dla dzieci i zaangażowanych samorządów. Stworzyliśmy też program komunikacji między mediami, a pełnomocnikami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Uwieńczeniem kampanii jest coroczny finał, na który od 7 lat przyjeżdża do Centrum Olimpijskiego w Warszawie kilkuset zaproszonych gości.

Naszymi nowymi projektami są „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” – platforma e-learningowa dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz portal BezSzans.pl skierowany do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

10 lat doświadczeń pozwoliło na zbudowanie odpowiedzialnych relacji z administracją państwową i samorządami w całym kraju. Współpracowaliśmy do tej pory z prawie dwoma tysiącami miast i gmin, a nasze wspólne działania cieszą się dużym zaufaniem i zainteresowaniem odbiorców.

Zapraszamy do współpracy. Razem możemy zrobić więcej!

czytaj »

Partnerzy

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych współpracowało z wieloma partnerami. W realizowane projekty włączała się zarówno administracja publiczna, jak i organizacje pozarządowe oraz biznes. Poniżej prezentujemy wybrane podmioty.

 

czytaj »

Współpraca

Od ponad 10 lat jesteśmy prężnie działającą organizacją pozarządową, która może pochwalić się realizacją wielu projektów o zasięgu ogólnopolskim. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kampanii społecznych, produkcji programów radiowych, konferencji i eventów. Dysponujemy doświadczonym zespołem pracowników (copywriting, DTP) oraz własnym call center. Umiemy współpracować z administracją rządową i samorządową. Cieszymy się zaufaniem kadry pedagogicznej w kilku tysiącach szkół w Polsce. Do naszych największych realizowanych obecnie projektów należą:

 

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Realizowany od 2001 roku projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w całym kraju. Uczestniczy w nim każdego roku ok. 1000 samorządów (4-5 tys. szkół).

 

Główna grupa docelowa: dzieci i młodzież 6-16 lat

Zasięg: ogólnopolski

Dotarcie roczne: ok. 2 000 000 uczniów

 

Więcej na: www.trzezwyumysl.pl

 

Projekt BezSzans.pl

Realizowany przy ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji projekt skierowany do uczestników ruchu drogowego. Częścią projektu jest kampania edukacyjna „Odpowiedzialny kierowca”.

 

Główna grupa docelowa: wszyscy uczestnicy ruchu drogowego

Zasięg: ogólnopolski

Dotarcie roczne: ok. 1 000 000 kierowców

 

Więcej na: www.bezszans.pl

 

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

Internetowa platforma edukacyjna dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. Kursy APN skierowane są do osób, które pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

 

Główna grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół

Zasięg: ogólnopolski

Dotarcie roczne: ok. 50 000 osób

 

Więcej na: www.akademianauczyciela.pl

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą przy realizacji jednego z powyższych projektów prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy również otwarci na propozycje pomocy z naszej strony dla projektów zewnętrznych.

 

czytaj »