Realizacja projektów społeczno-edukacyjnych

Edukujemy nauczycieli i pedagogów

Poprzez platformę internetową Akademii Profesjonalnego Nauczyciela edukujemy nauczycieli i pedagogów, oferując ciekawe i nowoczesne kursy tworzone przez profesjonalistów.

Kursy internetowe dla nauczycieli

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela to internetowa platforma edukacyjna dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. Kursy Akademii skierowane są do osób, które pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Kursy mają charakter internetowy. Każda osoba zapisana na kurs otrzymuje swoje konto na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl (wraz z unikalnym loginem i hasłem). Logując się na konto, może pobierać na swój komputer skrypty publikowane w ramach szkoleń.

Strona internetowa: www.AkademiaNauczyciela.pl

Grupy docelowe: nauczyciele, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, wychowawcy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, strażnicy miejscy, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka: Jak wspierać psychologiczny rozwój dzieci i młodzieży? Jak reagować na alkohol, dopalacze i narkotyki w szkole? Co to jest wyuczona bezradność i jak jej przeciwdziałać? Jak rozpoznać przyczyny i jak zabiegać agresji? Jak reagować na konflikty w szkole? Co to znaczy, że uczeń jest niezwykły?

Kursy: * Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów * Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji * Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży * Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów * Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży * Rozwiązywanie konfliktów w szkole * Uczeń niezwykły, czyli kto?