Realizacja projektów społeczno-edukacyjnych

Kontakt

KONTAKT

nasz adres:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
ul. Grochowska 29A
60-277 Poznań

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
ul. Grochowska 45A
60-277 Poznań

tel. 61 855 33 81/82, faks 61 855 33 83

www.radiowiec.pl
E-mail:biuro@radiowiec.pl

Regon 639838688,
NIP 782-21-84-952,

SPiDR został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767.