Realizacja projektów społeczno-edukacyjnych

Promujemy skuteczną profilaktykę i edukację

Dzięki spotkaniom Kapituły Trzeźwego Umysłu, czyli gronu ekspertów z całej Polski, promujemy skuteczną profilaktykę i edukację w miastach i gminach.

Konferencje dla pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Kapituła Trzeźwego Umysłu to przedsięwzięcie, w którym mogą wziąć udział pełnomocnicy czy koordynatorzy ds. profilaktyki (ale także: nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, policjanci itp.). Jest grupą ekspertów doradzających przy różnorodnych projektach profilaktycznych.

Wyróżnienie: Kapitułę Trzeźwego Umysłu przyznaje się za profilaktyczno-edukacyjne osiągnięcia na szczeblu miejskim czy gminnym. To podkreślenie zasług i sukcesów zarówno indywidualnych, jak i samorządowych. Pamiątkowe statuetki dla koordynatorów, a także medale dla miast i gmin wręczane są przy okazji dorocznego finału kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, który odbywa się w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Spotkania: Członkowie Kapituły spotykają się na specjalnych konferencjach. Dotychczas takie spotkania odbyły się w Augustowie, Nowym Targu, Rzucewie (gmina Puck), Kazimierzu nad Wisłą, Wieliczce.

Grupa docelowa: pełnomocnicy ds. uzależnień, koordynatorzy ds. profilaktyki, członkowie GKRPA/MKRPA, nauczyciele, policjanci, wychowawcy.

Strona internetowa: www.Kapitula-Ztu.pl