Realizacja projektów społeczno-edukacyjnych

Realizujemy ogólnopolskie kampanie

Realizujemy ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i edukacyjne, m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, Narkotyki? To mnie nie kręci!

 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Zachowaj Trzeźwy Umysł to największa, najstarsza i najlepsza kampania edukacyjno-profilaktyczna w Polsce. Od 2001 roku docieramy do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z setek miast i gmin, a także do nauczycieli, rodziców i samorządowców. Główne cele kampanii ZTU to m.in.: promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie własnej osobowości czy aktywność bez używek.

Strona internetowa: www.TrzezwyUmysl.pl

Grupy docelowe: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, rodzice, nauczyciele, samorządowcy

Partnerzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komendant Główny Policji, samorządy

 

ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA

Odpowiedzialny Kierowca to pierwsza w Polsce kampania edukacyjna skierowana zarówno do dorosłych użytkowników dróg (kierowcy, pasażerowie, piesi), jak i do dzieci czy młodzieży. Główne cele kampanii to m.in. edukacja w zakresie trzeźwości kierowców, bezpiecznego poruszania w ruchu drogowym pieszo i rowerem, a także pogłębianie wiedzy o przepisach drogowych.

Strona internetowa: www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

Grupy docelowe: dzieci, młodzież, dorośli (kierowcy, pasażerowie, piesi)

Partnerzy: Komendant Główny Policji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządy

 

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!

Narkotyki? To mnie nie kręci! to pierwsza kampania edukacyjna podejmująca problem nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. dopalaczy. Odbiorcy projektu to młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, a także rodzice i nauczyciele. Głównym celem projektu jest kompleksowa edukacja w zakresie szkodliwości narkotyków.

Strona internetowa: www.ToMnieNieKreci.pl

Grupy docelowe: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, dorośli (rodzice, nauczyciele)

Partnerzy: szkoły, miasta i gminy, ośrodki pomocy społecznej

 

PRZEMOC BOLI!

Przemoc boli! to kampania edukacyjno-profilaktyczna, której główne zadanie polega na niwelowaniu przemocy i agresji wśród uczniów. Tematy, które dotychczas podejmowała to m.in. cyberprzemoc, mobbing, wykluczenie, inność, tolerancja, agresja rówieśnicza.

Strona internetowa: www.ToMnieNieKreci.pl

Grupy docelowe: uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dorośli (rodzice, nauczyciele)

Partnerzy: zespoły interdyscyplinarne, szkoły, miasta i gminy, ośrodki pomocy społecznej

 

ALKOHOL NISZCZY

Alkohol niszczy to projekt profilaktyczny, który informuje m.in. o negatywnych konsekwencjach nadużywania alkoholu. Zachęca do porzucenia napojów alkoholowych podczas ciąży, tłumaczy, czym jest FASD, porusza problem współuzależnienia, dzieciom podpowiada, do kogo się zgłosić, gdy rodzic nadużywa alkoholu, dorosłych namawia do regularnych badań.

Strona internetowa: www.AlkoholNiszczy.pl

Grupy docelowe: dzieci, młodzież, dorośli

Partnerzy: gminne/miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoły