Realizacja projektów społeczno-edukacyjnych

Zarząd

Piotr Adamski, prezes SPiDRPiotr Adamski, Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej. Dziennikarz radiowy w latach 1995 – 2005, początkowo związany z Radiem Zachód S.A. w Zielonej Górze, a później z poznańskim Radiem Merkury S.A.

Od 2001 roku szefuje Stowarzyszeniu, kierując projektami skierowanymi do różnych środowisk. W roku 2004 został uhonorowany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu I Stopnia. W 2005 roku stypendysta programu Departamentu Stanu USA – (IVLP) oraz członek Komitetu Krajowego Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego ONZ. Pomysłodawca, a od 2007 roku główny koordynator kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W latach 2007–2014 członek zarządu Stowarzyszenia Alumni – organizacji skupiającej absolwentów programów wymiany rządu Stanów Zjednoczonych.

Twórca i pomysłodawca wielu projektów społeczno-edukacyjnych, m.in, Akademia Profesjonalnego Nauczyciela (dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów), Przemoc boli (kampania przeciw przemocy w szkołach), Narkotyki? To mnie nie kręci! (kampania przeciw narkotykom, która jako pierwsza w kompleksowy sposób podjęła problem dopalaczy).

E-mail: adamski@radiowiec.pl